Άμεσα διαθέσιμο
RGBT-EN095 1,95 €
 
 
 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Type: Effect Monster
Sub-Type: Beast
Attribute: Water
Level: 2
ATK: 1200
DEF: 100
Text: Once per tur, if you control another face-up Beast-Type monster, you can have 1 face-up monster you control gain 1000 ATK until the End Phase.
Rarity: Rare

ΣΧΟΛΙΑ ()