Άμεσα διαθέσιμο
GLAS-ENSE2 1,95 €
 
 
 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Type: Effect Monster
Sub-Type: Aqua
Attribute: Wind
Level: 3
ATK: 0
DEF: 600
Text: When this card is Normal Summoned, you can shuffle 2 cards from your hand into your Deck, then draw 2 cards. When this card is destroyed, draw 1 card.
Rarity: Super Rare

ΣΧΟΛΙΑ ()