Άμεσα διαθέσιμο
DREV-ENSE2 9,00 €
 
 
 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Type: Normal Spell
Text: Select and remove from play 1 card in your Deck. During your second Standby Phase after this card's activation, add the removed card to your hand.
Rarity: Common

ΣΧΟΛΙΑ ()