Άμεσα διαθέσιμο
JOTL-ENSP1 3,00 €
 
 
 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Type: Tuner Monster
Sub-Type: Dragon
Attribute: Light
Level: 2
ATK: 1000
DEF: 0
Text: Your hopes and dreams will be refreshed if you catch a glimpse of this rare creature in the evening twilight, soaring in the Sea of Stars.
Rarity: Ultra Rare

ΣΧΟΛΙΑ ()