Άμεσα διαθέσιμο
EVER7613 20,00 €
 
 
 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

The Rugwort Pack adds 3 new cards that feature the solo mode opponent, Rugwort!
6 rat meeples and 1 giant 8-side die (for use in Everdel solo variant)

ΣΧΟΛΙΑ ()