Άμεσα διαθέσιμο
DL1-E002 3,00 €
 
 
 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Type: Effect Monster
Sub-Type: Machine
Attribute: Dark
Level: 7
ATK: 2600
DEF: 2200
Text: Toss a coin 3 times. If 2 out of 3 results are Heads, destroy 1 monster on your opponent's side of the field. This effect can only be used once per turn during your Main Phase.
Rarity: Super Rare

ΣΧΟΛΙΑ ()