Άμεσα διαθέσιμο
FFBC03 40,00 €
 
 
 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

A windswept Imperial penal world silently orbits its dimming sun, perilously close to the dark influence of Chaos. To claim such a prize for the Ruinous Powers would bring great favour and glory to you and your fellow Heretics, and its substantial resources would help lay the foundation for your own Black Crusade. But welcoming this world into the roiling bosom of the Screaming Vortex will be no easy task, and the planet holds its own dangerous secrets. Can you bring the corrupting gifts of Chaos to this forgotten world?

Hand of Corruption is an adventure in three acts for Black Crusade! Presented in one comprehensive volume, Hand of Corruption is an epic story that takes you and your fellow Heretics from the swirling depths of the Screaming Vortex to the far reaches of the Calixis Sector, and then to a parched and windswept Imperial penal world called Saint Annard’s Penance. With a host of challenges designed to appeal to a range of group types and play styles, Hand of Corruption offers ample opportunities for both savvy roleplaying and gruelling combat.


Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το βιβλίο, θα πρέπει να έχετε το Black Crusade Core Rulebook.


Σειρά: Black Crusade

Σελίδες: 144

Format: Hardcover

ΣΧΟΛΙΑ ()