Άμεσα διαθέσιμο
GW138036 155,00 €
 
 
 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτό το κουτί περιέχει:

1x Warhammer Age of Sigmar Core Book (Hardback)

1x 24-page Start Here booklet – War at Amberstone Watch

21x Stormcast Eternals
- 1x Yndrasta, the Celestial Spear
- 1x Lord-Imperatant με 1x Gryph-hound
- 1x Knight-Vexillor με Banner of Apotheosis
- 3x Praetors
- 1x Knight-Arcanum
- 3x Annihilators
- 10x Vindictors


39x Kruleboyz
-1x Killaboss on Great Gnashtoof
- 1x Murknob με Belcha-banna
- 1x Swampcalla Shaman με 1x Pot-grot
- 1x Killaboss με 1x Stab-grot
- 3x Man-skewer Boltboyz
- 10x Gutrippaz
- 20x Hobgrot Slittaz

14x Warscroll Cards και 2x Allegiance Ability Cards

Τα μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο παιχνίδι Warhammer Age of Sigmar. Δεν είναι βαμμένα και χρειάζονται συναρμολόγηση. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε Citadel Plastic Glue για το κόλλημα τους και Citadel Paints για το βάψιμο τους.

ΣΧΟΛΙΑ ()