Άμεσα διαθέσιμο
KOS696175 36,00 €
 
 
 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Players play cards to move their playing pieces along stone paths. There are cards with 5 different colors/symbols, each corresponding to one path; in addition, each card shows a number (0-10, twice each). In each color, each player can play his cards either ascending or descending. Like Lost Cities, it's better to concentrate on a few paths, since the last spaces grants high points, but ending early gives negative ones.

The player in turn plays one card (out of a hand of 8), or discards one. He moves the corresponding playing piece on the path. Many of the spaces have a token that grants some bonus - either direct points (counted on the scoring track), an extra move on a path, or wish stones that are needed at game end to avoid negative points.


Ένα παιχνίδι για 2-4 παίκτες, ηλικίας 8+.
Μέση διάρκεια παιχνιδιού 50 λεπτά.
Το παιχνίδι είναι στα Αγγλικά.

ΣΧΟΛΙΑ ()